Biejat: Wycofanie religii ze szkół to 3 mld zł rocznie w budżecie ( Cukrzyk2000 )

@Jotgie: zobacz ile godzin religii jest w programie nauczania, to zrozumiesz.