Boeingi 737 z niebezpiecznymi pęknięciami. Uziemiono 50 samolotów…. ( Kotaro )

@republikaninPL: Tyś słyszał kiedyś jak metal pęka xD