Bulwers Danielsa, oskarża Konfederację o antysemityzm! ( dr_gorasul )

@Oh_hi_Mark:

oskazajo nas zydy o antysemityzm