Co można powiedzieć o stacjach transformatorowych? ( Meissner )

@kuchenekgazowy: w wielu MPZP jest zakaz lokalizacji nowych stacji elektroenergetycznych. Wtedy nie możesz nawet takiej.