Cola i Mentosy nigdy nie zawodzą ( Tosiek14 )

@mlotek_to_uniwersalna_odpowiedz heh, tu cię rozumiem, bo ja kiedyś czytałem o rekinach na Wikipedii i zauważyłem obszar występowania jednego z nich wzdłuż całej linii brzegowej Australii ( żaden kontynent tak nie ma xD), więc zacząłem drążyć temat niebezpiecznych zwierząt na tamtym kontynencie. Dowiedziałem się wtedy, że prócz często wspominanego ogromu jadowitych pająków, rekinów (pewne gatunki wpływają tam do rzek xD)i krokodyli występują tam warany, śmiertelnie trujące drzewołazy, a ilość gatunków jadowitych węży jest znacznie większa niż niejadowitych xDDDD. Pamiętaj to gdy usłyszysz znane powiedzenie ” W Australii wszystko chce się zabić” xDDDD