Czy mit o potopie jest prawdziwy? ( wojna_idei )

@Tyraxor: nie przesadzaj, większość ludzi nie zna średniej stałej przyspieszenia ziemskiego, co dopiero pamiętać z podstawówki jakieś wzory z fizyki. To normalne. Czyli nie jest możliwy scenariusz silnego zaburzenia grawitacyjnego oddziałującego na naszą planetę w taki sposób, aby spowodować gigantyczne pływy morskie, zmianę ruchu obrotowego, nachylenia do płaszczyzny orbity, zmiany trajektorii po orbicie itd., bez kolizji?