Ewa Zajączkowska: w działaniach ekoaktywistów trzeba iść tropem pieniędzy… ( neutronius )

@Gitaroszewc: Mówiąc najbardziej łopatologicznie 🙂 tak mówię o równowadze ale innego rodzaju 🙂 uprszczając (bardzo). Patrząc na całą ziemie masz dziś 10 kg tlenu, 5 kg węgla, 1kg żelaza i za milion lata będzie ich z grubsza tyle samo, ale będą tworzyły inne związki chemiczne. Dziś pewne związki tworzą plastikową butelkę a za 700 lat TE SAME CZĄSTECZKI zmienią się w coś innego. Owszem jest równowaga 🙂 po prostu my ludzie uznajemy, że świat nie powinien się zmieniać. Uważamy że gwałtowna zmiana klimatu to katastrofa 🙂 tymczasem w skali kosmosu, jak ci w ziemię przypierdo** kiedyś planeta wyrzucona ze swojej orbity przez wybuch gwiazdy zobaczysz co tak naprawdę potrafi natura 🙂

Widzisz 🙂 ja NIE TWIERDZĘ, że nie zmieniamy klimatu. Ja po prostu widzę jak małym pyłkiem jesteśmy i jak te wszystkie dla nas wielkie problemy są nieistotne w skali globalnej.