HIPOKRYZJA Lewicy. Poprawka Konfederacji – PRZECIW, identyczna poprawka PSL – ZA ( div037 )

@div037: W pierwszym zdaniu wystąpienia mówisz Pan NIEMALŻE IDENTYCZNA, tytuł znaleziska mówi identyczna. Są gdzieś te dwie poprawki do sprawdzenia? Bo albo jest identyczna albo nie, to proste jak dwa plus dwa.

@Kozajsza: Mam pytanie techniczne o te poprawki. Ktoś mi podesłał link i załączyłem je w powiązanych, więc wszyscy mogą je zobaczyć. O ile rozumiem z opisu:

Poprawki KP PSL-Kukiz15 to poprawki 4 i 12 i wg opisu na początku strony 4 miały być głosowane łącznie. Natomiast poprawki Konfederacji to 5, 9, 11 i też miały być głosowane łącznie (uwaga pod koniec strony 4). Widać na oko, że te poprawki nieco się jednak różnią. Ale też podstawowe sprawa: są 2 poprawki PSLu i 3 poprawki Konfederacji do głosowania łącznego.

Dobrze to sprawdziłem? Jeśli tak, to wytłumacz nam wszystkim jak to jest, że wg ciebie one sę identyczne lub prawie identyczne jeśli nawet ich ilość do głosowania łącznego się nie zgadza?