Hitler znika z YouTube. Nauczyciele protestują ( dx_xc1 )

dla przykładu materiał zablokowany dla Polaków, tu nowy host