Indywidualizm kultury Zachodu zawdzięczamy Kościołowi katolickiemu ( lyncz )

@BarkaMleczna: Znikłby?