Macron: NATO znajduje się w stanie śmierci mózgu ( 300GOSPODARKA )

Ten „Macron”?