Ministerstwo Zdrowia zawiadamia prokuraturę w sprawie STOP NOP ( laciate )

Szeroko stosowane na pacjentach trucizny:
3. Szczepionki na mikroby rodzime
@KollA: móżdżku, a szczepionki na „mikroby nierodzime”, już truciznami nie są? I co to są te „mikroby rodzime”?