Poglądy polityczne osób cierpiących na choroby psychiczne na przykładzie Niemiec ( temekx )

W książce „Prawy umysł” (zaznaczam, że tytuł nie ma nic wspólnego z poglądami prawicowymi) opisano ciekawe wyniki badania Erica Helzera i Davida Pizarro, które wykazało, że badani, których poproszono, aby stanęli blisko dozownika, na chwilę stawali się bardziej konserwatywni.