Prezydent Biden chce podnieść podatek od zysków kapitałowych do 39,6 proc. ( banzi )

@RandomizeUsr0: 1mln USD dochodu to jeden %? Chyba coś koło 500k USD dawało przynależność do 1%.