Przeciwnicy obowiązkowych szczepień p. COVID-19 pod domem prezydenta Wałbrzycha ( DziennikWalbrzych )

@xp17: Gdzie tak się wydarzyło?