Scam na garnki odbędzie się w Mielcu w popularnej restauracji Dwa Mosty. ( Descara )

@zjadlbymbanana: najczęściej to są hotele