Sejm. Poseł ostrzegał przed czipami pod skórą. Gawkowski: Jak pan nie ma… ( haushin )

Dwa szczepienia po pół cipyi jest cała c%%@