Streamer z Twitch.tv przed 10.000 widzów – „Fuck Poland”. ( Smutny_Sum )

Małysz spinning ?