Tylko 38% Polaków w UK złożyło wniosek o stały pobyt. Bułgarzy – 95% ( colorado )

@mietkomietko: Nie trzeba 😀