Tysiące ludzi na Marszu dla Życia i Rodziny w Warszawie, tak jest dziś w całej.. ( Matan_Jagiz )

@NiepoprawnyKomentator: No ale zwracają ci w postaci socjalu. Państwo traci, powiedziałbym, że nie pozwalają być bezdzietnym, nie zakładać rodziny.