UK. Zwycięstwo absolwenta odrzuconego przez policję za bycie białym mężczyzną ( a-internauta )