Ukraina stoi na progu rozbicia dzielnicowego – przestrzegają naukowcy ( akkerman )

@FrankTheTank: Onucami owiń sobie głowę. ( ͡° ͜ʖ ͡°)