Uznali, że jest zdolny do pracy. Umarł w kolejce do urzędu ( Bednar )

Zmniejszyli bezrobocie? zmniejszyli, więc o co chodzi? ( ͡° ʖ̯ ͡°)