W liceum w Sierpcu zniesiono sześciostopniowy system oceniania ( Highwayman_ )

@Antorus: Pamiętam, jak jeszcze za czasów mojego szkolnictwa (początki gimnazjów) szkoły średnie brały pod uwagę egzamin gimnazjalny plus oceny na świadectwie. Moje liceum było takie bardzo niby elitarne po czym okazało się, że 3/4 uczniów w mojej klasie egzamin zdało średnio ale nadrabiało tym, że miało średnią na świadectwie ukończenia gimnazjum w stylu 5,3 bo w ich gimnazjach stawiano szóstki za byle co żeby dzieci miały lepszą przyszłość ( ͡° ͜ʖ ͡°)