„Żądam unieważnienia wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce” ( Cayar )

ankieter, dowodem jest jego ankieta z cyframi które se wpisal,zero jakiegokolwiek dowodu