Zadłużony Poznań wydał 110 tysięcy na zajęcia „antydyskryminacyjne” ( wayrethos )

@Fermiol:
Nauka o seksualności, nie uznaje terminu „zboczenie” w odniesieniu do osób LGBT, a nauki księżowskie to pseudonauka.