Zwolnijmy wuja ( pawel-nedved )

@Figlarz: na tamte czasy miał większą wartość reklamową niż kopacze