Żydowscy kolaboranci hitlera i stalina. ( TheNewGuy )

Mirek Gozd 23 wrzesień o 21:11 fragmenty z talmudu:

1/ Błagamy Cię o Panie, wytrać wszystkich nieprzyjaciół twojego narodu. – Synagoga Judaica. s. 212
2/ Nauki Talmudu są ponad wszelkimi innymi prawami. Są one ważniejsze niż prawa Mojżesza. – Babbi Ismael, R. Chjamber i inni rabini.
3/ Nauki Talmudu są ponad wszelkimi słowami żywego Boga. Sam Jachwe zasięga opinii ziemskich rabinów, kiedy ma trudne sprawy w niebie. Komentarz rabina Menechema do Piątej Księgi.
4/ Jechowa studiuje Talmud na stojąco ze względu na szacunek dla tej księgi. – Tract Mechilla.
5/ Gorszą rzeczą jest kwestionować słowa rabinów niż słowa Tory. – Michna Sanhedryn 11, 3
6/ Zabronione jest ujawniać sekrety prawa (Talmudu) Kto to czyni, staje się winnym tak, jakby zniszczył cały świat. – Jekut Chadasz 17, 3
7/ Jeśli goj studiuje Talmud, a żyd mu w tym pomaga, obydwaj zasługują na śmierć. – Sanhedryn 59 a.
8/ Przekazywanie gojowi wiedzy o naszej religii oznacza skazywanie na śmierć wszystkich Żydów, ponieważ zapoznanie gojów z tym co my uczymy o nich, może spowodować jawne zabijanie nas. – Libre Dawid 37.
9/ Jeżeli Żyd wezwany jest do wyjaśnienia ksiąg rabinackich, powinien przekazywać tylko fałszywa wyjaśnienia. Ktokolwiek naruszy to rozporządzenia, winien być skazany na śmierć. – Libre Dawid 37.
10/ Żyd powinien i musi przysięgać fałszywie, jesli pytany jest przez gojów, czy nasze księgi zawierają coś przeciwko nim. – Szaaloty Utszabot.
11/ Żydzi są istotami ludzkimi. Natomiast inne narody świata nie są istotami ludzkimi, ale bestiami. – Baba Mercia 114,6.
12/ Kiedy przyjdzie Mesjasz, Każdy Żyd będzie miał 2800 niewolników. – Simon Hadderson, fol, 56-D
13/ Jahwe stworzył nie-Żydów w postaci ludzkiej, aby Żyd nie czuł się źle, że jest obsługiwany przez bestie. Nie-Żyd, jako zwierzę w postaci ludzkiej, skazany jest na służbę Żydowi we dnie i w nocy. – Midrasch Talpioth, p. 225-L
14/ Skoro król Mesjasz się ukaże, rozpocznie okrutną wojnę przeciw gojom, zabijając ich masowo. Będzie mówił do Żydów: Ja jestem Królem Mesjaszem, na którego czekaliście. Zabierajcie gojom srebro i złoto. – Josiach 60, 6.
15/ Trzyletnia dziewczynka goja może być gwałcona przez Żyda. – Aboda Sarach 37 a.
16/ Żyd może gwałcić dziewczynkę nie-Żydówkę, ale nie może ją poślubić. – Gad. Sachs. 2.2.
17/ Żyd może robić z nie-Żydówką, co mu się tylko podoba. Może ją traktować jak kawałek mięsa. – Nadrine 20, B.
18/ Żyd może nadużywać nie-Żydówkę, udając wobec niej jakoby to było normalne. – Majmonides, Jak. Cheseka 2,2.
19/ Jeśli goj zabije goja lub Żyda, jest za to odpowiedzialny. Ale jeśli Żyd zabije goja nie jest za to odpowiedzialny. – Tasefta, Aboda, Zarta 8.5.
23/ Żyd może gwałcić, oszukiwać i fałszywie przysięgać, ale musi to robić tak, aby jego czyny nie wyszły na jaw i aby Izrael przez to nie ucierpiał. – Schulchan Aruch Jore Dia.
24/ Żyd może goja obrabować, może go oszukać w rachunku, jeśli goj się w tym nie zorientuje. – Schulchan Ar., Ch. Hamishpat 343.
25/ Jeśli Żyd wezwany jest przez goja do sądu jako świadek przeciwko Żydowi, a może tego uniknąć, ma się od tego wymówić. Ale jeśli Żyd wzywa do sadu Żyda przeciwko gojowi, zawsze może być świadkiem. – Schulchan Aruch Hamiszpat 8.
26/ Na dom goja należy patrzeć jak na pomieszczenie dla bydła. – Tosefta Erubin III.
27/ Jak rozumieć słowo rabunek. Goj ma zabronione rabować, zabierać kobiety, niewolnice Gojowi, czy Żydowi. Natomiast Żydowi wolno to czynić w stosunku do gojów. – Tosefta Abda Zora VIII 5.
28/ Wszelka własność innych narodów należy do narodu żydowskiego. Naród żydowski jest uprawniony do zabierania dóbr innych narodów bez skrupułów. Może postępować wbrew moralności jeśli to jest korzystne dla niego lub dla Żydów w ogóle. – Schulchan Aruch Choszen Hamiszpat 348.
29/ Jeśli Żyd doniesie do władz gojowskich, że drugi Żyd ma dużo pieniędzy, i ten drugi Żyd poniesie jakies straty pieniężne z tego powodu, Żyd donosiciel powinien mu te straty wynagrodzić. – Schulchan Aruch Choszen Hamiszpat 388
30/ Ci którzy nie uznają Tory i Proroków, powinni być zabici. Jeśli ktoś ma władzę zabić ich mieczem, powinien to uczynić. A jeśli nie można zabić ich oficjalnie, powinni być zabici podstępem. – Schulchan Aruch Choszen Hamiszpat 426, 5.
31/ Wszystkie nasz przyrzeczenia, przysięgi, obietnice uważajmy za nieważne, nieistniejące. Nasze przysięgi i przyrzeczenia nie mają żadnej mocy wiążącej nas. – Schulchan Aruch, Edit I 36.
32/ Cokolwiek Żyd potrzebuje do wykonania obrzędów kościelnych nie może być zrobione przez goja, tylko przez Żyda, ponieważ to musi być wyprodukowane przez istoty ludzkie. – Schulcha Aruch Orach Chaim 14, 20, 32, 33, 39.
33/ Żydówka jest obowiązana pomóc swojej matce także w Szabat, ale nigdy nie wolno jej pomagać kobiecie nie-Żydówce, ponieważ nie-Żydówka ma być traktowana jak zwierzę. – Schulchan Aruch Orach Chaim 330.
34/ W czasie święta Cholhamoed zabronione jest dokonywanie spraw biznesowych. Ale dozwolone jest wtedy oszukać goja, ponieważ oszukiwanie gojów podoba się Bogu w każdym czasie. Schulcha Aruch Orach Chaim 539.
35/ Zabronione jest Żydom oszukiwać swoich braci. Odnosi się to tylko do Żydów. Natomiast wolno oszukiwać gojów. Biblia mówi: Nie będziesz oszukiwał twojego brata. Ale nie-Żydzi nie są twoimi braćmi. Jak wyżej powiedziano, są gorsi niż psy. Aruch Choszen, Himiszpat 227.

Powyższe talmudyczne zasady postępowania mówią najlepiej, czego można spodziewać się od ludzi ukształtowanych na tych zasadach.